Jouw vraag

Net een reorganisatie achter de rug, dient de volgende zich alweer aan…
Veranderen is een constante factor geworden. Het is daarom tijd om de organisatie zo in te richten dat deze continue flexibel kan reageren op wisselingen in de omgeving. Heb jij de eerste stap al gezet?

Een wendbare organisatie
Organisaties staan voor de uitdaging om zich zo te organiseren dat ze continue kunnen meebewegen met veranderingen in de omgeving. Wendbaar organiseren lijkt het antwoord op toenemende concurrentie, de veelheid van maatschappelijke uitdagingen en de mogelijkheid om medewerkers van alle generaties te binden en te boeien.

De definities van een wendbare organisatie lopen ver uiteen, maar de kern ervan is dat deze organisaties:
• In staat zijn nieuwe trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen snel te absorberen en daar adequaat naar te handelen;
• Een wendbare kern (mensen en middelen) hebben, die kan meebewegen op wisselingen in vraag en aanbod;
• Professionele handelingsruimte en talenten van medewerkers optimaal benutten;
• Kennis delen en ruimte creëren voor innovatie;
• Waar mogelijk plaats en tijd onafhankelijk werken toepassen;
• De focus leggen op houding, gedrag en motivatie.

Hoe organiseer je dit?
Werken aan wendbaarheid kan op veel manieren: van het optimaliseren van bestaande processen tot het implementeren van strategische personeelsplanning en het veranderen van houding en gedrag van de medewerkers. Voorbeelden van concrete activiteiten hierbij zijn:

• Creëren van een lerende organisatie waar kennisdeling de standaard is
• Invoeren strategisch personeelsplan
• Flexibiliseren organisatiestructuur, creëren van een wendbare kern mensen welke handelen vanuit een rol in plaats van functie.
• Bedrijfsmatig sturen op budget in plaats van formatieruimte
• Resultaatafspraken maken en relatiegericht sturen
• Participatief medezeggenschap invoeren

Heb je interesse in wat ik doe? Bel me voor een koffieafspraak en vertel me over je organisatie.  T: 06-4131 0941, of stuur me een mailtje odacremer@gmail.com